7 = 2 zadarmo

 

7 = 2 free

Vystav v roku 2015 sedemkrát a získavaš dve výstavy v roku 2016 zadarmo a ešte niečo navyše!

  Go to 7 dog shows in 2015, enjoy and receive 2 shows in 2016 for free and even more!
28.11.2015 v Nitre boli vylosovaní vystavovatelia:   On November 28th, 2015 in Nitra these exhibitors have won the draw:

1. Borczyk-Bryk Joanna
2. Timanik Ján
3. Ohrádková Denisa
4. Sehnalíková Soňa
5. Orlovská Zuzana
6. Fedorko Martin
7. Soják Dalibor
8. Horká Alena
9. Vanková Ivana
10. Bajčiová Zuzana
11. Greimel Michael
12. Pódaová Alexandra
13. Neumannova Zuzana
14. Mrázová Alena
15. Binder Vojtech

T
íto vystavovatelia získali výstavný poplatok pre dvoch psov na všetky výstavy organizované ÚKK a ZŠK v roku 2016.
These exhibitors won the show fee for two dogs for all the shows organized by either ÚKK or ZŠK in the year 2016.

Ak pri prihlasovaní výstavy využívate zľavu 7=2, žiadame Vás, aby ste potvrdzovací email, ktorý ste obdržali pri prihlasovaní na výstavu, zaslali obratom späť a uviedli, že využívate zľavu získanú v akcii 7=2. V prípade, že prihlasujete viac psov ako máte nárok zadarmo, rozdiel uhraďťe pod variabilným symbolom, ktorý ste obdržali v emaily.   If you are going to take advantage of the discount 7=2 when entering your dog, we kindly ask you to send the confirmation e-mail back to us and let us know you are using the 7=2 discount. In case you are entering more dogs than the one for free, please use the variable symbol from your confirmation e-mail to settle the rest of the payment.
 
 

 
 

7 = 2 zadarmo

 

7 = 2 free

Vystav v roku 2015 sedemkrát a získavaš dve výstavy v roku 2016 zadarmo a ešte niečo navyše!

Každý majiteľ (nie spolumajiteľ), ktorý bude v roku 2015 prihlásený na minimálne siedmich výstavách organizovaných ÚKK a ZŠK získava automaticky výstavný poplatok na dve výstavy (jeden víkend) zadarmo pre taký počet psov, s koľkými sa sedemkrát zúčastnil na minimálne siedmich výstavách v roku 2015.
 
Navyše všetci títo vystavovatelia budú zaradení do zlosovania o výstavný poplatok pre dvoch psov na všetky výstavy organizované ÚKK a ZŠK v roku 2016. Vylosovaní budú 15-ti výhercovia. Vylosovanie prebehne verejne na výstave v Nitre dňa 29.11.2015. Na využitie výhry nie je podmienkou,  aby majiteľ prihlasoval tých istých psov.

Podmienkou súťaže *7=2 a vylosovanie* je prihlasovanie rovnakým emailom na všetkých výstavách v roku 2015 a 2016 v systéme online www.dogshow.sk. Súťaž prebehne automaticky a nie je potrebné sa do nej prihlasovať.

 

Go for 7 dog shows in 2015, enjoy and receive 2 shows in 2016 for free and even more!

Each owner (not co-owner) who will be entered in 2015 at minimum 7 dog shows organised by UKK and ZSK, automatically receive enter fee for free, for 2 dog shows (one weekend) for the same number of dogs, which shows seven times.

Moreover, all these exhibitors will be entered into the drawing for the exhibition fee for two dogs, at all shows, organised by UKK and ZSK in 2016. We will draw 15 winners.  Drawing of lots will take place on public exhibition in Nitra on 29.11.2015. It is not a condition to enter the same dogs.

Only condition of *7=2 + drawing*  is entering in dog shows in 2015 and 2016 via online system www.dogshow.sk. You don´t need to enter into drawing, it takes automatically.

 

     
ÚKK - Únia kynologických klubov
ZŠK SR - Zväz športovej kynológie SR
  UKK = Unia kynologickych klubov
ZSK SR = Zvaz sportovej kynologie Slovenskej republiky
     

Kalendár ÚKK - ZŠK 2015 / Calendar UKK-ZSK 2015:

 

CACIB Nitra 10.01.2015
CACIB Nitra 11.01.2015

CACIB Nitra 28.02.2015
CACIB Nitra 01.03.2015

CAC Lučenec 09.05.2015
CACIB Lučenec 10.05.2015

CAC Veľká Ida 04.07.2015 (Víťaz Slovenska)
CACIB Veľká Ida 05.07.2015

CACIB Nitra 28.11.2015
CACIB Nitra 29.11.2015