CAC Bratislava 19.01.2024
CACIB Bratislava 20.01.2024
CACIB Bratislava 21.01.2024
    
    
CACIB Nitra 16.02.2024
CACIB Nitra 17.02.2024
CACIB Nitra 18.02.2024
    
    
CACIB Lučenec 11.05.2024
CACIB Lučenec 12.05.2024
    
    
CACIB Nitra 14.06.2024
CACIB Nitra 15.06.2024
CACIB Nitra 17.06.2024
    
    
CACIB Veľká Ida 05.07.2024
CACIB Veľká Ida 06.07.2024
CACIB Veľká Ida 07.07.2024
    
    
CACIB Bratislava 16.08.2024
CACIB Bratislava 17.08.2024
CACIB Bratislava 18.08.2024
    
    
CACIB Bratislava 25.10.2024
CACIB Bratislava 26.10.2024
CACIB Bratislava 27.10.2024
    
    
CACIB Nitra 19.12.2024
CACIB Nitra 20.12.2024
CACIB Nitra 21.12.2024
CACIB Nitra 22.12.2024
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 SOLIPSE MIO TESORO
 
Plemeno:   LAGOTTO ROMAGNOLO
Pohlavie:   Pes
Číslo zápisu:   SPKP548
 
Chovateľ:   Kadnárová Jana
Majiteľ:   Kadnárová Jana
 
Ročník Súťaž CAC
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
19.01.24 20.01.24 21.01.24 16.02.24 18.02.24 14.06.24 15.06.24 16.06.24 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2024  SLOVAKIA DOG CUP 11 13 18 28 24 24 28 28 174 10.    1.    1.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  11 13 18 28 24 24 28 28 174 11.    2.    1.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
17.02.23 01.04.23 02.04.23 09.06.23 30.06.23 01.07.23 27.10.23 29.10.23 07.12.23 08.12.23 09.12.23 10.12.23 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2023  SLOVAKIA DOG CUP 18 18 31 17 26 18 18 18 24 28 13 26 255 20. 
2. 
2. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  18 18 31 17 26 18 18 18 24 28 13 26 255 24. 
2. 
2. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
02.04.22 03.04.22 05.05.22 06.05.22 07.07.22 08.07.22 10.07.22 02.09.22 03.09.22 04.09.22 25.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 22 19 24 16 22 26 26 15 15 16 24 225 18. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  22 19 24 16 22 26 26 15 15 16 24 225 22. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
29.10.21 30.10.21 31.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 10 25 36 71 160. 
15. 
4. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 25 36 71 318. 
23. 
4. 
2. 
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk