CAC Bratislava 19.01.2024
CACIB Bratislava 20.01.2024
CACIB Bratislava 21.01.2024
    
    
CACIB Nitra 16.02.2024
CACIB Nitra 17.02.2024
CACIB Nitra 18.02.2024
    
    
CACIB Lučenec 11.05.2024
CACIB Lučenec 12.05.2024
    
    
CACIB Nitra 14.06.2024
CACIB Nitra 15.06.2024
CACIB Nitra 17.06.2024
    
    
CACIB Veľká Ida 05.07.2024
CACIB Veľká Ida 06.07.2024
CACIB Veľká Ida 07.07.2024
    
    
CACIB Bratislava 16.08.2024
CACIB Bratislava 17.08.2024
CACIB Bratislava 18.08.2024
    
    
CACIB Bratislava 25.10.2024
CACIB Bratislava 26.10.2024
CACIB Bratislava 27.10.2024
    
    
CACIB Nitra 19.12.2024
CACIB Nitra 20.12.2024
CACIB Nitra 21.12.2024
CACIB Nitra 22.12.2024
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 JAMESON MY LOVE DANCO OF AMBER
 
Plemeno:   FRANCÚZSKY BIŠON
Pohlavie:   Pes
Číslo zápisu:   SPKP650
 
Chovateľ:   Danková Patrícia
Majiteľ:   Pisoňová Martina
 
Ročník Súťaž CAC
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
LC
Body Poradie
19.01.24 20.01.24 21.01.24 16.02.24 11.05.24 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2024  SLOVAKIA DOG CUP 15 48 18 18 18 117 16.    5.    1.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  15 48 18 18 18 117 22.    6.    1.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
17.02.23 18.02.23 19.02.23 01.04.23 02.04.23 13.05.23 14.05.23 09.06.23 10.06.23 11.06.23 01.07.23 02.07.23 18.08.23 19.08.23 20.08.23 27.10.23 28.10.23 29.10.23 07.12.23 08.12.23 09.12.23 10.12.23 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2023  SLOVAKIA DOG CUP 17 17 11 18 11 18 18 17 6 18 26 24 18 11 17 17 17 9 18 18 18 11 355 7. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  17 17 11 18 11 18 18 17 6 18 26 24 18 11 17 17 17 9 18 18 18 11 355 8. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
02.04.22 03.04.22 05.05.22 06.05.22 07.05.22 08.05.22 10.06.22 11.06.22 12.06.22 07.07.22 08.07.22 09.07.22 10.07.22 02.09.22 03.09.22 04.09.22 28.10.22 29.10.22 30.10.22 25.11.22 26.11.22 27.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 36 29 24 16 24 15 16 6 16 11 22 15 15 16 4 16 10 15 10 16 16 8 356 6. 
2. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  36 29 24 16 24 15 16 6 16 11 22 15 15 16 4 16 10 15 10 16 16 8 356 6. 
2. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
08.07.21 09.07.21 10.07.21 11.07.21 21.08.21 22.08.21 24.09.21 25.09.21 26.09.21 29.10.21 30.10.21 31.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 16 6 16 16 16 10 24 22 22 16 22 16 202 7. 
2. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 6 16 16 16 10 24 22 22 16 22 16 202 9. 
2. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 17.07.20 18.07.20 19.07.20 22.08.20 23.08.20 17.09.20 18.09.20 19.09.20 20.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 16 15 22 16 16 16 16 24 8 16 4 4 173 7. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 15 22 16 16 16 16 24 8 16 4 4 173 12. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
NVP
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
NVP
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
25.01.19 26.01.19 27.01.19 24.02.19 04.05.19 05.05.19 07.06.19 08.06.19 09.06.19 06.07.19 07.07.19 17.08.19 18.08.19 25.10.19 26.10.19 27.10.19 06.12.19 07.12.19 08.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 5 34 26 13 15 16 11 24 6 10 20 16 16 16 15 15 15 283 3. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 5 34 26 13 15 16 11 24 6 10 20 16 16 16 15 15 15 283 4. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
07.04.18 08.04.18 12.05.18 13.05.18 10.06.18 07.07.18 08.07.18 18.08.18 19.08.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 10 5 5 9 5 9 10 5 12 80 205. 
34. 
3. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 10 5 5 9 5 9 10 5 12 80 361. 
66. 
3. 
2. 
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk