CAC Bratislava 19.01.2024
CACIB Bratislava 20.01.2024
CACIB Bratislava 21.01.2024
    
    
CACIB Nitra 16.02.2024
CACIB Nitra 17.02.2024
CACIB Nitra 18.02.2024
    
    
CACIB Lučenec 11.05.2024
CACIB Lučenec 12.05.2024
    
    
CACIB Nitra 14.06.2024
CACIB Nitra 15.06.2024
CACIB Nitra 17.06.2024
    
    
CACIB Veľká Ida 05.07.2024
CACIB Veľká Ida 06.07.2024
CACIB Veľká Ida 07.07.2024
    
    
CACIB Bratislava 16.08.2024
CACIB Bratislava 17.08.2024
CACIB Bratislava 18.08.2024
    
    
CACIB Bratislava 25.10.2024
CACIB Bratislava 26.10.2024
CACIB Bratislava 27.10.2024
    
    
CACIB Nitra 19.12.2024
CACIB Nitra 20.12.2024
CACIB Nitra 21.12.2024
CACIB Nitra 22.12.2024
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 CHARIS FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS
 
Plemeno:   NEMECKÁ DOGA ŠKVRNITÁ
Pohlavie:   Pes
Číslo zápisu:   SPKP1942
 
Chovateľ:   Baran Ján
Majiteľ:   Esatovski Saban
 
Ročník Súťaž CACIB
LC
Body Poradie
11.05.24 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2024  SLOVAKIA DOG CUP 43 43 362.    80.    5.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  43 43 962.    181.    5.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
17.02.23 18.02.23 19.02.23 01.04.23 02.04.23 13.05.23 14.05.23 09.06.23 10.06.23 11.06.23 30.06.23 01.07.23 02.07.23 27.10.23 29.10.23 07.12.23 08.12.23 09.12.23 10.12.23 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2023  SLOVAKIA DOG CUP 18 18 11 28 51 10 6 28 24 28 18 24 38 43 18 24 18 18 11 434 3. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  18 18 11 28 51 10 6 28 24 28 18 24 38 43 18 24 18 18 11 434 3. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
02.04.22 03.04.22 11.06.22 12.06.22 08.07.22 10.07.22 04.09.22 30.10.22 25.11.22 26.11.22 27.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 8 11 14 25 8 45 41 24 15 16 16 223 19. 
4. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 11 14 25 8 45 41 24 15 16 16 223 23. 
4. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
30.10.21 31.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 10 1 623. 
337. 
14. 
6. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 10 4 185. 
785. 
17. 
7. 
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk