CACIB Nitra 17.02.2022
CACIB Nitra 18.02.2023
CACIB Nitra 19.02.2023
    
    
CACIB Bratislava 01.04.2023
CACIB Bratislava 02.04.2023
    
    
CACIB Lučenec 13.05.2023
CACIB Lučenec 14.05.2023
    
    
CACIB Nitra 09.06.2023
CACIB Nitra 10.06.2023
CACIB Nitra 11.06.2023
    
    
CACIB Veľká Ida 30.06.2023
CACIB Veľká Ida 01.07.2023
CACIB Veľká Ida 02.07.2023
    
    
CACIB Bratislava 18.08.2023
CACIB Bratislava 19.08.2023
CACIB Bratislava 20.08.2023
    
    
CACIB Bratislava 27.10.2023
CACIB Bratislava 28.10.2023
CACIB Bratislava 29.10.2023
    
    
CACIB Nitra 07.12.2023
CACIB Nitra 08.12.2023
CACIB Nitra 09.12.2023
CACIB Nitra 10.12.2023
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 CAIRITHY-KIM MAGIC ANALAND
 
Plemeno:   SHIH-TZU
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP964
 
Chovateľ:   Ďurišová Zuzana
Majiteľ:   Ďurišová Zuzana
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
01.04.23 02.04.23 13.05.23 14.05.23 09.06.23 10.06.23 11.06.23 30.06.23 01.07.23 02.07.23 18.08.23 19.08.23 20.08.23 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2023  SLOVAKIA DOG CUP 18 11 17 6 18 18 13 11 18 18 18 18 18 202 13.    2.    1.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  18 11 17 6 18 18 13 11 18 18 18 18 18 202 15.    2.    1.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
02.04.22 03.04.22 05.05.22 06.05.22 10.06.22 11.06.22 12.06.22 07.07.22 08.07.22 09.07.22 10.07.22 02.09.22 03.09.22 04.09.22 28.10.22 29.10.22 30.10.22 25.11.22 26.11.22 27.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 24 19 22 24 24 16 16 10 16 8 16 26 15 16 36 15 16 16 8 24 367 4. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  24 19 22 24 24 16 16 10 16 8 16 26 15 16 36 15 16 16 8 24 367 4. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
09.07.21 10.07.21 11.07.21 20.08.21 21.08.21 22.08.21 24.09.21 25.09.21 26.09.21 29.10.21 30.10.21 31.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 16 16 16 15 16 24 16 16 24 16 16 15 206 5. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 16 16 15 16 24 16 16 24 16 16 15 206 7. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 18.07.20 19.07.20 22.08.20 23.08.20 17.09.20 19.09.20 20.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 8 10 8 15 16 10 16 22 16 121 25. 
4. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 10 8 15 16 10 16 22 16 121 48. 
8. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
04.05.19 05.05.19 17.08.19 18.08.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 5 10 8 10 33 909. 
125. 
2. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 10 8 10 33 2 772. 
423. 
22. 
11. 
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk