CACIB Nitra 17.02.2022
CACIB Nitra 18.02.2023
CACIB Nitra 19.02.2023
    
    
CACIB Bratislava 01.04.2023
CACIB Bratislava 02.04.2023
    
    
CACIB Lučenec 13.05.2023
CACIB Lučenec 14.05.2023
    
    
CACIB Nitra 09.06.2023
CACIB Nitra 10.06.2023
CACIB Nitra 11.06.2023
    
    
CACIB Veľká Ida 30.06.2023
CACIB Veľká Ida 01.07.2023
CACIB Veľká Ida 02.07.2023
    
    
CACIB Bratislava 18.08.2023
CACIB Bratislava 19.08.2023
CACIB Bratislava 20.08.2023
    
    
CACIB Bratislava 27.10.2023
CACIB Bratislava 28.10.2023
CACIB Bratislava 29.10.2023
    
    
CACIB Nitra 07.12.2023
CACIB Nitra 08.12.2023
CACIB Nitra 09.12.2023
CACIB Nitra 10.12.2023
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 SOLIPSE MIO TESORO
 
Plemeno:   LAGOTTO ROMAGNOLO
Pohlavie:   Pes
Číslo zápisu:   SPKP548
 
Chovateľ:   Kadnárová Jana
Majiteľ:   Kadnárová Jana
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
Body Poradie
17.02.23 01.04.23 02.04.23 09.06.23 30.06.23 01.07.23 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2023  SLOVAKIA DOG CUP 18 18 31 17 26 18 128 39.    4.    2.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  18 18 31 17 26 18 128 57.    4.    2.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
02.04.22 03.04.22 05.05.22 06.05.22 07.07.22 08.07.22 10.07.22 02.09.22 03.09.22 04.09.22 25.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 22 19 24 16 22 26 26 15 15 16 24 225 18. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  22 19 24 16 22 26 26 15 15 16 24 225 22. 
1. 
1. 
1. 
Výstava Dátum Trieda Výsledok  Body
IDS CACIB-FCI Nitra  07.07.2022  Stredná:  V1 6
      CAC 2
      CACIB 3
      BOB 5
      BOG3 6
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
29.10.21 30.10.21 31.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 10 25 36 71 160. 
15. 
4. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 25 36 71 318. 
23. 
4. 
2. 
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk