CAC Bratislava 19.01.2024
CACIB Bratislava 20.01.2024
CACIB Bratislava 21.01.2024
    
    
CACIB Nitra 16.02.2024
CACIB Nitra 17.02.2024
CACIB Nitra 18.02.2024
    
    
CACIB Lučenec 11.05.2024
CACIB Lučenec 12.05.2024
    
    
CACIB Nitra 14.06.2024
CACIB Nitra 15.06.2024
CACIB Nitra 17.06.2024
    
    
CACIB Veľká Ida 05.07.2024
CACIB Veľká Ida 06.07.2024
CACIB Veľká Ida 07.07.2024
    
    
CACIB Bratislava 16.08.2024
CACIB Bratislava 17.08.2024
CACIB Bratislava 18.08.2024
    
    
CACIB Bratislava 25.10.2024
CACIB Bratislava 26.10.2024
CACIB Bratislava 27.10.2024
    
    
CACIB Nitra 19.12.2024
CACIB Nitra 20.12.2024
CACIB Nitra 21.12.2024
CACIB Nitra 22.12.2024
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 DESTINY SILVER HAPPINESS OF GOLD HEART
 
Plemeno:   ZLATÝ RETRIEVER
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP3760
 
Chovateľ:   Kukan Jozef
Majiteľ:   Kukan Jozef
 
Ročník Súťaž Body Poradie
Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 0 0. 
0. 
0. 
0. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  0 0. 
0. 
0. 
0. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
09.07.21 10.07.21 24.09.21 26.09.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 4 2 8 6 20 1 080. 
98. 
26. 
15. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  4 2 8 6 20 2 939. 
278. 
56. 
32. 
Výstava Dátum Trieda Výsledok  Body
26.09.2021 - Nitra CACIB  26.09.2021  Stredná:  V2 5
      Res.CAC 1
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk