CACIB Nitra 02.04.2022
CACIB Nitra 03.04.2022
    
    
CACIB Nitra 05.05.2022
CACIB Nitra 06.05.2022
CACIB Nitra 07.05.2022
CACIB Nitra 08.05.2022
    
    
CACIB Nitra 10.06.2022
CACIB Nitra 11.06.2022
CACIB Nitra 12.06.2022
    
    
CACIB Nitra 07.07.2022
CACIB Nitra 08.07.2022
CACIB Nitra 09.07.2022
CACIB Nitra 10.07.2022
    
    
CACIB Bratislava 02.09.2022
CACIB Bratislava 03.09.2022
CACIB Bratislava 04.09.2022
    
    
CACIB Bratislava 28.10.2022
CACIB Bratislava 29.10.2022
CACIB Bratislava 30.10.2022
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 JUDY KUJUMDJIEV
 
Plemeno:   PRESA CANARIO
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP285
 
Chovateľ:   KUJUMDJIEV PETAR
Majiteľ:   Bratková Mária
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
07.05.22 08.05.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 16 16 32 427.    95.    1.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 16 32 1 069.    226.    1.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
22.08.20 23.08.20 18.09.20 19.09.20 20.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 16 16 15 15 16 78 80. 
15. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 16 15 15 16 78 179. 
40. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
VI
CACIB
VI
Body Poradie
04.05.19 05.05.19 06.07.19 07.07.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 16 8 10 10 44 601. 
149. 
3. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 8 10 10 44 1 672. 
393. 
6. 
3. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
Body Poradie
09.06.18 10.06.18 07.07.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 5 15 1 953. 
456. 
6. 
4. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 5 15 6 099. 
1 302. 
11. 
8. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2021, ako aj predchádzajúce obdobia, si môžete vygenerovať priamo na karte psa.

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk