CAC Bratislava 19.01.2024
CACIB Bratislava 20.01.2024
CACIB Bratislava 21.01.2024
    
    
CACIB Nitra 16.02.2024
CACIB Nitra 17.02.2024
CACIB Nitra 18.02.2024
    
    
CACIB Lučenec 11.05.2024
CACIB Lučenec 12.05.2024
    
    
CACIB Nitra 14.06.2024
CACIB Nitra 15.06.2024
CACIB Nitra 17.06.2024
    
    
CACIB Veľká Ida 05.07.2024
CACIB Veľká Ida 06.07.2024
CACIB Veľká Ida 07.07.2024
    
    
CACIB Bratislava 16.08.2024
CACIB Bratislava 17.08.2024
CACIB Bratislava 18.08.2024
    
    
CACIB Bratislava 25.10.2024
CACIB Bratislava 26.10.2024
CACIB Bratislava 27.10.2024
    
    
CACIB Nitra 19.12.2024
CACIB Nitra 20.12.2024
CACIB Nitra 21.12.2024
CACIB Nitra 22.12.2024
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 LAYTON BECAUSE I SAID SO
 
Plemeno:   AMERICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY
Pohlavie:   Pes
Číslo zápisu:   SPKP2008
 
Chovateľ:   Voláriková Linda
Majiteľ:   Caisova Silvia
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
LC
Body Poradie
02.04.23 14.05.23 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2023  SLOVAKIA DOG CUP 29 24 53 700. 
53. 
5. 
3. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  29 24 53 1 785. 
119. 
5. 
3. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
02.04.22 03.04.22 08.05.22 11.06.22 12.06.22 02.09.22 03.09.22 28.10.22 29.10.22 30.10.22 27.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 16 25 24 24 8 15 26 24 9 24 16 211 23. 
3. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 25 24 24 8 15 26 24 9 24 16 211 28. 
3. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
10.07.21 11.07.21 20.08.21 21.08.21 30.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 11 15 15 24 22 87 98. 
9. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  11 15 15 24 22 87 186. 
14. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
06.07.19 07.07.19 26.10.19 27.10.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 10 24 10 10 54 401. 
30. 
4. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 24 10 10 54 980. 
68. 
5. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
Body Poradie
08.06.18 07.07.18 08.07.18 19.08.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 10 21 21 10 62 363. 
30. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 21 21 10 62 720. 
47. 
2. 
2. 
 

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk