CACIB Nitra 02.04.2022
CACIB Nitra 03.04.2022
    
    
CACIB Nitra 05.05.2022
CACIB Nitra 06.05.2022
CACIB Nitra 07.05.2022
CACIB Nitra 08.05.2022
    
    
CACIB Nitra 10.06.2022
CACIB Nitra 11.06.2022
CACIB Nitra 12.06.2022
    
    
CACIB Nitra 07.07.2022
CACIB Nitra 08.07.2022
CACIB Nitra 09.07.2022
CACIB Nitra 10.07.2022
    
    
CACIB Bratislava 02.09.2022
CACIB Bratislava 03.09.2022
CACIB Bratislava 04.09.2022
    
    
CACIB Bratislava 28.10.2022
CACIB Bratislava 29.10.2022
CACIB Bratislava 30.10.2022
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 BROWNIE DANIBULL
 
Plemeno:   SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKPRG1675
 
Chovateľ:   Hrežík Daniel
Majiteľ:   Hrežík Daniel
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
Body Poradie
10.06.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 6 6 1 675.    107.    23.    14.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  6 6 3 932.    265.    23.    14.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
08.07.21 09.07.21 10.07.21 26.09.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 10 15 15 6 46 427. 
21. 
7. 
4. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 15 15 6 46 1 001. 
67. 
7. 
4. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 22.08.20 23.08.20 17.09.20 18.09.20 19.09.20 20.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 25 27 12 27 21 15 15 15 22 179 4. 
2. 
2. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  25 27 12 27 21 15 15 15 22 179 8. 
3. 
2. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
LC
CACIB
LC
NVP
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
25.01.19 26.01.19 27.01.19 04.05.19 05.05.19 07.06.19 08.06.19 09.06.19 06.07.19 07.07.19 17.08.19 18.08.19 25.10.19 26.10.19 27.10.19 06.12.19 07.12.19 08.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 27 10 20 20 24 32 26 27 27 29 21 24 28 19 20 10 16 31 411 1. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  27 10 20 20 24 32 26 27 27 29 21 24 28 19 20 10 16 31 411 1. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CAC
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
18.02.18 07.04.18 08.04.18 12.05.18 13.05.18 08.06.18 09.06.18 07.07.18 08.07.18 18.08.18 19.08.18 26.10.18 27.10.18 28.10.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 10 9 8 13 9 5 11 30 32 22 28 38 38 22 15 28 318 2. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 9 8 13 9 5 11 30 32 22 28 38 38 22 15 28 318 2. 
1. 
1. 
1. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2021, ako aj predchádzajúce obdobia, si môžete vygenerovať priamo na karte psa.

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk