CACIB Nitra 02.04.2022
CACIB Nitra 03.04.2022
    
    
CACIB Nitra 05.05.2022
CACIB Nitra 06.05.2022
CACIB Nitra 07.05.2022
CACIB Nitra 08.05.2022
    
    
CACIB Nitra 10.06.2022
CACIB Nitra 11.06.2022
CACIB Nitra 12.06.2022
    
    
CACIB Nitra 07.07.2022
CACIB Nitra 08.07.2022
CACIB Nitra 09.07.2022
CACIB Nitra 10.07.2022
    
    
CACIB Bratislava 02.09.2022
CACIB Bratislava 03.09.2022
CACIB Bratislava 04.09.2022
    
    
CACIB Bratislava 28.10.2022
CACIB Bratislava 29.10.2022
CACIB Bratislava 30.10.2022
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 BIGSMITHY CHEESECAKE
 
Plemeno:   BEAGLE
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP1901
 
Chovateľ:   Fábos Linda
Majiteľ:   Potrok Milan
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
08.07.21 09.07.21 10.07.21 11.07.21 29.10.21 30.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 11 24 11 16 15 26 103 58. 
6. 
2. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  11 24 11 16 15 26 103 102. 
9. 
2. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 22.08.20 17.09.20 18.09.20 19.09.20 20.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 24 15 15 15 22 15 15 15 136 17. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  24 15 15 15 22 15 15 15 136 35. 
2. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
NVP
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
NVP
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
25.01.19 26.01.19 27.01.19 24.02.19 04.05.19 05.05.19 07.06.19 08.06.19 09.06.19 06.07.19 07.07.19 17.08.19 18.08.19 25.10.19 26.10.19 27.10.19 06.12.19 07.12.19 08.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 10 15 11 24 15 15 15 8 15 6 6 8 8 8 6 8 15 8 15 216 16. 
2. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 15 11 24 15 15 15 8 15 6 6 8 8 8 6 8 15 8 15 216 20. 
3. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CAC
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
10.02.18 18.02.18 07.04.18 08.04.18 08.06.18 09.06.18 10.06.18 18.08.18 19.08.18 26.10.18 27.10.18 28.10.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 8 11 8 12 8 8 8 10 8 22 6 8 15 10 142 51. 
4. 
2. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 11 8 12 8 8 8 10 8 22 6 8 15 10 142 68. 
5. 
2. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
16.09.17 17.09.17 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2017  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 10 2 244. 
135. 
10. 
7. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 10 7 095. 
431. 
74. 
42. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2021, ako aj predchádzajúce obdobia, si môžete vygenerovať priamo na karte psa.

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk