CACIB Nitra 17.02.2022
CACIB Nitra 18.02.2023
CACIB Nitra 19.02.2023
    
    
CACIB Bratislava 01.04.2023
CACIB Bratislava 02.04.2023
    
    
CACIB Lučenec 13.05.2023
CACIB Lučenec 14.05.2023
    
    
CACIB Nitra 09.06.2023
CACIB Nitra 10.06.2023
CACIB Nitra 11.06.2023
    
    
CACIB Veľká Ida 30.06.2023
CACIB Veľká Ida 01.07.2023
CACIB Veľká Ida 02.07.2023
    
    
CACIB Bratislava 18.08.2023
CACIB Bratislava 19.08.2023
CACIB Bratislava 20.08.2023
    
    
CACIB Bratislava 27.10.2023
CACIB Bratislava 28.10.2023
CACIB Bratislava 29.10.2023
    
    
CACIB Nitra 08.12.2023
CACIB Nitra 09.12.2023
CACIB Nitra 10.12.2023
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 LIVE LAUGH LOVE OASIS OF PEACE
 
Plemeno:   FLAT COATED RETRIEVER
Pohlavie:   Pes
Číslo zápisu:   SPKP241
 
Chovateľ:   Vrubel Pavel
Majiteľ:   Šiška Ivan
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
03.04.22 30.10.22 26.11.22 27.11.22 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2022  SLOVAKIA DOG CUP 6 6 4 6 22 1 480. 
138. 
7. 
5. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  6 6 4 6 22 4 621. 
401. 
49. 
27. 
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
Body Poradie
20.08.21 21.08.21 22.08.21 24.09.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 8 16 15 5 44 470. 
41. 
4. 
3. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 16 15 5 44 1 136. 
97. 
7. 
3. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 19.07.20 22.08.20 23.08.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 6 10 16 16 10 8 66 138. 
20. 
2. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  6 10 16 16 10 8 66 312. 
27. 
2. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
NVP
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
NVP
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
25.01.19 26.01.19 27.01.19 24.02.19 04.05.19 05.05.19 07.06.19 08.06.19 09.06.19 06.07.19 07.07.19 17.08.19 18.08.19 25.10.19 26.10.19 27.10.19 06.12.19 07.12.19 08.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 8 15 6 8 26 10 10 10 10 10 8 16 16 8 8 8 6 11 15 209 17. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 15 6 8 26 10 10 10 10 10 8 16 16 8 8 8 6 11 15 209 21. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CAC
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
10.02.18 11.02.18 18.02.18 07.04.18 08.04.18 12.05.18 13.05.18 08.06.18 09.06.18 10.06.18 18.08.18 19.08.18 26.10.18 27.10.18 28.10.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 8 4 23 8 19 8 8 8 23 22 10 6 16 8 10 8 8 197 21. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 4 23 8 19 8 8 8 23 22 10 6 16 8 10 8 8 197 23. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
19.08.17 20.08.17 16.09.17 17.09.17 09.12.17 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2017  SLOVAKIA DOG CUP 5 10 5 5 5 30 972. 
76. 
6. 
3. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 10 5 5 5 30 2 843. 
211. 
22. 
12. 
 

Vážení kynológovia,

Slávnostné odovzdávanie cien pre najúspešnejších jedincov vyhodnotených v rámci súťaže SLOVAKIA DOG CUP 2022 sa uskutoční v Bratislave na Výstavisku Incheba dňa 31.03.2023 ako súčasť podujatia Victory Show a Šampióna šampiónov. Od 31.3.2023 si budete môcť vygenerovať diplomy za rok 2022.

Vecné ceny budú podľa pravidiel súťaže odovzdané majiteľom jedincov, ktorí sa umiestnili na 1. - 3. mieste v skupine FCI + v skupine neuznaných plemien a pre umiestnených na 1. - 10. mieste v celkovom poradí. (Nie v kategórii OPEN).


Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail info@onlinedogshows.sk