VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

MINIKATALÓG 2014         Výsledky 2014          Záverečné súťaže 2014        Fotogaléria 2014

 

Výsledky 2013                           Záverečné súťaže 2013