CACIB Nitra 08.07.2021
CACIB Nitra 09.07.2021
CACIB Nitra 10.07.2021
CACIB Nitra 11.07.2021
    
    
CACIB Bratislava 20.08.2021
CACIB Bratislava 21.08.2021
CACIB Bratislava 22.08.2021
    
    
CACIB Nitra 17.09.2021
CACIB Nitra 18.09.2021
CACIB Nitra 19.09.2021
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 CLEMENTINE BRAMASOLE
 
Plemeno:   SHAR-PEI
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP1174
 
Chovateľ:   Abeid Kristina
Majiteľ:   Abeid Kristina
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
08.07.21 11.07.21 20.08.21 21.08.21 22.08.21 24.09.21 25.09.21 26.09.21 29.10.21 30.10.21 31.10.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 174 11.    3.    1.    1.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 174 15.    3.    1.    1.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 19.07.20 17.09.20 18.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 10 16 10 8 16 16 76 84. 
18. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 16 10 8 16 16 76 197. 
47. 
3. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
04.05.19 05.05.19 17.08.19 18.08.19 06.12.19 07.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 8 10 10 10 48 510. 
118. 
2. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 8 10 10 10 48 1 289. 
290. 
3. 
2. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2020 si môžete vygenerovať priamo na karte psa.

Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk