CACIB Nitra 24.01.2020
CACIB Nitra 25.01.2020
CACIB Nitra 26.01.2020
    
    
CACIB Nitra 17.07.2020
CACIB Nitra 18.07.2020
CACIB Nitra 19.07.2020
    
    
CACIB Bratislava 22.08.2020
CACIB Bratislava 23.08.2020
    
    
CACIB Nitra 17.09.2020
CACIB Nitra 18.09.2020
CACIB Nitra 19.09.2020
CACIB Nitra 20.09.2020
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 CALLISTE DU CRISTAUX GLACE´S
 
Plemeno:   PUDEL VEĽKÝ BIELY
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP310
 
Chovateľ:   Prochotska Katarina
Majiteľ:   Prochotská Katarina
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 17.07.20 18.07.20 19.07.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 16 10 16 46 26 26 140 15. 
2. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 10 16 46 26 26 140 31. 
5. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž NVP
NR
Body Poradie
09.06.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 16 16 1 807. 
256. 
5. 
4. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 16 5 870. 
959. 
23. 
13. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
10.02.18 08.04.18 08.06.18 09.06.18 10.06.18 27.10.18 28.10.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 24 16 16 16 10 26 16 15 10 149 43. 
4. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  24 16 16 16 10 26 16 15 10 149 56. 
6. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
14.01.17 15.01.17 02.06.17 17.09.17 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2017  SLOVAKIA DOG CUP 13 8 22 10 53 434. 
70. 
4. 
4. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  13 8 22 10 53 983. 
164. 
6. 
4. 
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
20.08.16 21.08.16 03.12.16 04.12.16 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2016  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 5 9 24 1 164. 
183. 
6. 
5. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 5 9 24 3 544. 
590. 
14. 
7. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2020 si môžete vygenerovať priamo na karte psa.
Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk