CACIB Nitra 08.07.2021
CACIB Nitra 09.07.2021
CACIB Nitra 10.07.2021
CACIB Nitra 11.07.2021
    
    
CACIB Bratislava 20.08.2021
CACIB Bratislava 21.08.2021
CACIB Bratislava 22.08.2021
    
    
CACIB Nitra 17.09.2021
CACIB Nitra 18.09.2021
CACIB Nitra 19.09.2021
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 BONA Z PRANDORFA
 
Plemeno:   SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKPRG1611
 
Chovateľ:   Abelovsķý Branislav
Majiteľ:   Deviatka Petrák Veronika
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.09.21 25.09.21 26.09.21 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2021  SLOVAKIA DOG CUP 8 11 15 34 670.    34.    9.    6.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 11 15 34 1 744.    106.    9.    6.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 17.07.20 18.07.20 19.07.20 17.09.20 18.09.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 8 10 15 10 11 11 8 8 81 69. 
6. 
4. 
3. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 10 15 10 11 11 8 8 81 156. 
12. 
4. 
3. 
Výstava Dátum Trieda Výsledok  Body
3 X CACIB NITRA  26.01.2020  Otvorená:  V1 6
      CAC 2
      CACIB 3
      BEST OF OPPOSITE SEX 4
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
NVP
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
NVP
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
25.01.19 26.01.19 27.01.19 24.02.19 04.05.19 05.05.19 07.06.19 08.06.19 09.06.19 07.07.19 17.08.19 18.08.19 25.10.19 26.10.19 27.10.19 06.12.19 07.12.19 08.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 10 16 10 26 10 8 8 10 12 10 4 6 8 10 6 22 14 10 200 20. 
3. 
2. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 16 10 26 10 8 8 10 12 10 4 6 8 10 6 22 14 10 200 24. 
3. 
2. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
10.02.18 11.02.18 07.04.18 08.04.18 12.05.18 13.05.18 08.06.18 18.08.18 19.08.18 26.10.18 27.10.18 28.10.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 7 12 12 12 5 34 15 10 10 11 11 15 5 11 170 31. 
3. 
2. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  7 12 12 12 5 34 15 10 10 11 11 15 5 11 170 36. 
4. 
2. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
16.09.17 17.09.17 09.12.17 10.12.17 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2017  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 5 4 19 1 519. 
81. 
13. 
6. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 5 4 19 4 777. 
257. 
13. 
6. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2020 si môžete vygenerovať priamo na karte psa.
Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk