CACIB Nitra 24.01.2020
CACIB Nitra 25.01.2020
CACIB Nitra 26.01.2020
    
    
Národná výstava Bratislava 05.04.2020
    
    
CACIB Lučenec 16.05.2020
CACIB Lučenec 17.05.2020
    
    
CACIB Nitra 12.06.2020
CACIB Nitra 13.06.2020
CACIB Nitra 14.06.2020
    
    
CACIB Veľká Ida 11.07.2020
CACIB Veľká Ida 12.07.2020
    
    
CACIB Bratislava 22.08.2020
CACIB Bratislava 23.08.2020
    
    
CACIB Bratislava 20.11.2020
CACIB Bratislava 21.11.2020
CACIB Bratislava 22.11.2020
    
    
CACIB Nitra 11.12.2020
CACIB Nitra 12.12.2020
CACIB Nitra 13.12.2020
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 SOLIPSE GIOIA DEL COLLE
 
Plemeno:   LAGOTTO ROMAGNOLO
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP175
 
Chovateľ:   Kadnárová Jana
Majiteľ:   Kadnárová Jana
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
27.01.19 08.06.19 09.06.19 26.10.19 27.10.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 11 11 10 15 16 63 276. 
21. 
3. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  11 11 10 15 16 63 659. 
38. 
3. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
Body Poradie
07.07.18 18.08.18 19.08.18 28.10.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 10 15 15 15 15 70 269. 
24. 
4. 
2. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  10 15 15 15 15 70 526. 
35. 
5. 
2. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CAC
BA
CACIB
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
14.01.17 15.01.17 19.02.17 01.04.17 06.05.17 07.05.17 03.06.17 04.06.17 01.07.17 02.07.17 19.08.17 20.08.17 16.09.17 17.09.17 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2017  SLOVAKIA DOG CUP 8 8 9 8 21 5 8 10 15 15 22 26 16 11 182 16. 
3. 
2. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  8 8 9 8 21 5 8 10 15 15 22 26 16 11 182 21. 
3. 
2. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
BA
CACIB
BA
Body Poradie
20.08.16 21.08.16 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2016  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 10 2 076. 
158. 
14. 
7. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 10 6 837. 
576. 
21. 
10. 
 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN MAJITEĽOM NAJÚSPEŠNEJŠÍCH JEDINCOV V CELOROČNEJ SÚŤAŽI SLOVAKIA DOG CUP ZA ROK 2019 SA USKUTOČNÍ na Národnej výstave psov 05.04.2020 V ZÁVEREČNOM KRUHU o 14:30. Rovnako ako pri vyhodnotení predchádzajúcich ročníkov, ceny obdržia majitelia jedincov, ktorí sa v kategórii SLOVAKIA DOG CUP (NIE OPEN) umiestnili na prvých troch miestach v rámci jednotlivých skupín FCI a prvých desiatich miestach celkovo.
Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2019 si môžete vygenerovať priamo na karte psa.
Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk