CACIB Nitra 24.01.2020
CACIB Nitra 25.01.2020
CACIB Nitra 26.01.2020
    
    
CACIB Nitra 17.07.2020
CACIB Nitra 18.07.2020
CACIB Nitra 19.07.2020
    
    
CACIB Bratislava 22.08.2020
CACIB Bratislava 23.08.2020
    
    
CACIB Nitra 17.09.2020
CACIB Nitra 18.09.2020
CACIB Nitra 19.09.2020
CACIB Nitra 20.09.2020
    
    
 Pravidlá súťaže
    
mail: slovakiadogcup@gmail.com
 
 
 Karta psa:
 CEYRA CORDA ELIZABETH LUPORUM
 
Plemeno:   ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK
Pohlavie:   Suka
Číslo zápisu:   SPKP3530
 
Chovateľ:   Čičmancová Eliška
Majiteľ:   Čičmancová Eliška
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
24.01.20 25.01.20 26.01.20 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2020  SLOVAKIA DOG CUP 15 16 6 37 410.    46.    6.    2.   
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  15 16 6 37 1 185.    165.    8.    4.   
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
NVP
BA
CACIB
LC
CACIB
LC
NVP
NR
NVP
NR
NVP
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
25.01.19 27.01.19 24.02.19 04.05.19 05.05.19 07.06.19 08.06.19 09.06.19 06.07.19 07.07.19 17.08.19 18.08.19 25.10.19 26.10.19 27.10.19 06.12.19 07.12.19 08.12.19 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2019  SLOVAKIA DOG CUP 4 21 15 25 10 46 8 10 13 16 6 19 6 6 6 24 26 15 276 5. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  4 21 15 25 10 46 8 10 13 16 6 19 6 6 6 24 26 15 276 6. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CAC
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
LC
CACIB
LC
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
10.02.18 11.02.18 18.02.18 07.04.18 08.04.18 12.05.18 13.05.18 08.06.18 09.06.18 10.06.18 07.07.18 08.07.18 18.08.18 19.08.18 26.10.18 27.10.18 28.10.18 08.12.18 09.12.18 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2018  SLOVAKIA DOG CUP 16 46 8 8 8 13 15 3 11 11 19 27 15 15 10 10 16 10 8 269 6. 
1. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  16 46 8 8 8 13 15 3 11 11 19 27 15 15 10 10 16 10 8 269 6. 
1. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž WSS
BA
CAC
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CACIB
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
18.02.17 19.02.17 02.06.17 03.06.17 04.06.17 01.07.17 02.07.17 19.08.17 20.08.17 16.09.17 17.09.17 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2017  SLOVAKIA DOG CUP 5 37 10 10 8 14 21 14 41 16 46 222 8. 
2. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 37 10 10 8 14 21 14 41 16 46 222 11. 
3. 
1. 
1. 
 
Ročník Súťaž CACIB
NR
CACIB
NR
CAC
LC
CACIB
LC
WSS
NR
CACIB
NR
CACIB
NR
CAC
VI
CACIB
VI
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
BA
CACIB
NR
CACIB
NR
Body Poradie
16.01.16 17.01.16 07.05.16 08.05.16 10.06.16 11.06.16 12.06.16 02.07.16 03.07.16 20.08.16 05.11.16 06.11.16 03.12.16 04.12.16 Celkovo     FCI     Plemeno Pohlavie
2016  SLOVAKIA DOG CUP 5 5 5 5 5 4 4 16 8 8 13 10 9 31 128 53. 
3. 
1. 
1. 
 OPEN SLOVAKIA DOG CUP  5 5 5 5 5 4 4 16 8 8 13 10 9 31 128 73. 
7. 
1. 
1. 
 

Diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2019 si môžete vygenerovať priamo na karte psa.
Dôležité upozornenie:
Prečítajte si pozorne pravidlá súťaže.Ak zistíte nezrovnalosť v bodovaní, duplicitu jedinca informujte nás, prípadne aj s priloženými kópiami posudkových listov, na e-mailovú adresu slovakiadogcup@gmail.com
Majiteľom importovaných jedincov zapísaných do PK na Slovensku dávame do pozornosti nasledovnú citáciu podmienok: Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Ak máte importovaného jedinca preregistrovaného a ešte je v systémoch vedený pod pôvodným číslom zápisu, požiadajte o zmenu, priložte nascanovaný PP, kde je viditeľný zápis v SPKP, (prípadne SÚCHNO). V prípade ak zmenu požadujte v systéme www.dogshow.sk je kontaktný e-mail info@dogshow.sk. Ak v systéme www.onlinedogshows.sk žiadosť zasielajte na e-mail kynologia@polovnictvo.sk